Friday, January 17, 2020

As Gaeilge #11


A Chairde, Mícheál anseo.

Táim ag scríobh inniu faoin mbialann Open Table i Mainistir na Búille. Tá an bialann seo i lár an bhaile agus tá sé ann le sé bliana. Is bialann mór é agus tá áit ann do sheasca duine. Bíonn sé oscailte ó a naoi ar maidin go dtí déanach san tráthnóna seacht lá na seachtaine. 
Is iad Martin Guithen agus Linda atá á rith agus tá foireann maith oibre acu. Is maith liom an bia a fhaighim anseo agus é ar phraghas maith. Tá beagán Gaeilge ag Martín agus tá Emma, Chloe agus Nicola abalta freastal ar chuistiméaraí as Gaeilge.
Bain triail as Gaeilge a labhairt leo an chéad uair eile a bhíonn tú ann.

Slán go fóill.

Friday, January 10, 2020

As Gaeilge #10

As Gaeilge – A Chairde, Mícheál anseo.
Ag tús na seachtaine seo bhuail mé le John Murphy sa bhliain Open Table. Tá sean aithne agam ar John le fada agus d’inis sé scéal a bheatha dom.
Rugadh agus tógadh John i mBaile Átha Cliath. Chaith sé ocht mbliana déag ina shaighdiúr singil sa chéad Chathlán i nDún Mhaoilíosa i nGaillimh. Gaeilge amháin a d’úsáid an Chathlán seo.
Bhuail sé le Maura, an bhean a phós sé sa bhliain 1967 agus tá siad ina gcónaí i Mainistir na Búille ó shin.
Bhí sé ar dhuine de na saighdiúirí Éireannacha a d’fhreastal sa Chongo mar chuid den Fhórsa Síochána na Náisiúin Aontaithe sa bhliain 1960. Chonaic sé rudaí uafásacha ag tarlú san áit sin. Bhí an t-ádh leis teacht abhaile slán. Fad saoil John.
Slán go fóill.

Friday, January 3, 2020

As Gaeilge #9


A Chairde, Mícheál anseo.
Cuirimis fáilte roimh an mbliain nua. Tá súil agam go mbeidh 2020 ina bliain rathúil agaibh go léir. 
Le linn na Nollag bhí a lán daoine  ag freastal  ar Aifreann nó ar sheirbhísí eaglasta sa séipéal áitiúil. An Séipéal. Tháinig an focal sin ón Fhraincís fadó fadó. Teach an Phobail a thugtaí ar an séipéal áitiúil nuair a bhí mise óg. Bhí an t- ainm sin ciallmhar i mo thuairimse mar gurbh ann a thagadh an pobal áitiúil le chéile uair sa tseachtain, an áit a mbuaileadh cairde agus gaolta le chéile agus is ann a chloistí nuacht an cheantair. Is ann freisin a ndéantaí ceiliúradh  baistí,  póstaí agus  socraidí. 
B'fheidir go raibh ciall leis an teideal  Teach an Phobail.

Slán go fóill.

Friday, December 27, 2019

As Gaeilge #8

A Chairde, Mícheál anseo.
Tá súil agam go raibh Nollaig shuaimhneach agus bheannaithe agaibh go léir.
Tháinig Daidí na Nollag i mbliana arís- chuala mé é sin ar nuacht R T É - agus thug sé féiríní do pháistí na tíre.
Tháinig daoine muinteartha abhaile go dtí a dtuismitheoirí nó go dtí a gcairde ag iompar bronntanaisí agus dea- mhéine.
Bhí ceiliúradh agus am só i ngach teach ar bhealach amháin nó ar bhealach eile.
Níor tháinig aon sneachta. Ní raibh Nollaig bhán againn ach ní raibh an aimsir go dona.
Tríd is tríd, dar liomsa, bhí Nollaig mhaith againn an taobh seo tire buiochas le Dia.

Slán go fóill.  

Thursday, December 19, 2019

As Gaeilge #7

A Chairde. Mícheál anseo.
Tá an Nollaig buailte linn agus tá gach duine ag smaoineadh ar sos a thógáil óna gcuid oibre. Faoi Nollaig buaileann daoine le chéile agus cuirimid fáilte roimh ár gclann agus ár ngaolta abhaile. Tugtar bronntaisí agus bítear ag smaoineamh ar an mbliain atá beagnach thart.
Ní saoire ag gach duine áfach, agus ba dheas an rud é smaoineadh ar Dhochtúirí, ar Altraí, ar Threadlianna, ar Ghardaí, ar na Seirbhísí Dóiteáin etc. daoine a mbíonn orthu oibriú i rith na Nollag agus go minic nach mbíonn acu ach lá nó cúpla le caitheamh lena dteaghlach.
Ba mhaith liom Beannachtaí na Nollag agus na bliana nua a ghuí ar léitheoirí realboyle.com go léir. NOLLAIGH SHONA.

Slán go fóill.

Wednesday, December 18, 2019

As Gaeilge #6


A Chairde. Mícheál anseo,

An tseachtain seo caite tháinig deireadh  leis na Cúrsaí Cainte Gaeilge an fhómhair a bhí ar siúl sa Family Resourse Centre i Mainistir na Búille.
Ghlac seacht nduine dhéag páirt sna cúrsaí seo.
Bhí trí chúrsa ar siúl. Cúrsa amháin do dhaoine nach raibh gaeilge ar bith acu.
Cúrsa eile ar oíche difriúil do dhaoine a d'fhoghlaim gaeilge ar scoil nuair a bhí siad óg agus gur mhian leo dul ar ais chuige. Bhí an tríú cúrsa ar siúl do dhaoine a raibh gaeilge maith go leor acu agus gur mhian leo í a fheabhsú.
Tugadh amach Teastais ag deireadh an chúrsa.
Beidh cúrsaí an Earraigh ag tosú ar an gcéad lá is fiche d'Eanáir 2020.
Gach eolas ó Family Resource Centre.

Slán go fóill.

As Gaeilge #5


A Chairde, Mícheál anseo,

Tá an siopa Better Buy suite ar an Cresent i Mainistir na Búille. Ba iad Brian agus Jacqueline Kelly a d'oscail an siopa seo sa bhliain 1994. Tá siad á rith ó shoin  agus tagann daoine ann ó chian agus ó chongar.
Is breá liom an siopa seo mar tá earraí  ann nach feidir liom a fháil in aon áit eile. Is feidir liom gnáth earraí tí a fháil anseo ar phraghas níos ísle. Chomh maith leis sin ceannaím breagáin ann do mo gharchlann agus bronntanais do mo chlann agus do mo chairde.
Bíonn Brian agus Jacqueline cabhrach cairdiúil agus cainteach i gconaí agus labhraíonn siad beagán gaeilge liom ó am go ham.

Slán go fóill.